Spara i värdepapper!

30 april, 2019 Av Av bloggerskan

Det finns många olika sätt att spara pengar på!

Ett sätt är att spara sina pengar i form av värdepapper. Dom tre vanligaste typerna av värdepapper är aktier, obligationer och fonder. Om man skall göra en enkelförklaring så är en aktie en andel i ett företag, en obligation är ett räntebärande skuldebrev oftast mot en kommun, staten eller ett hypoteksinstitut och en fond är en samling med räntebärande papper t ex obligationer, aktier eller statsskuldväxlar.  En skillnad med att fonder i stället för aktier är att en fond kan innehålla aktier i flera olika bolag, genom att köpa fonden har du då köpt aktier i flera olika företag med bara ett köp.

 

Läs tips om att investera i aktier!