Transmissionsmekanismen!

1 augusti, 2019 Av Av bloggerskan

Vad är det för mekanism?

” Styrräntan påverkar inflationen via den så kallade transmissionsmekanismen. Inflation inträffar då penningmängden ökar snabbare än utbudet av tjänster och varor. På motsvarande sätt kan det bli inflation om utbudet av tjänster och varor minskar snabbare än vad penningmängden minskar.

Om det blir inflation i ett land kan centralbanken höja styrräntan för att motverka inflationen. Det finns flera orsaker till varför styrräntan påverkar inflationen. Bland annan genom att växelkursen stärks och genom att lån och krediter blir dyrare, vilket leder till mindre konsumtion. ”

Om du vill läsa mer om Styrräntor, centralbanken och ekonomisk tillväxt!